Czy można dostać mandat za nieposprzątanie po swoim psie?

Posiadanie psa wiąże się nie tylko z wieloma przyjemnościami, ale przede wszystkim z odpowiedzialnością i obowiązkami.

Dlatego podjęcie decyzji o posiadaniu jeszcze jednego członka rodziny zobowiązuje właścicieli czworonogów do przestrzegania przepisów prawa w zakresie sprawowania właściwej opieki nad nimi, zwłaszcza poza domem, na spacerze.

Jakie przepisy prawa regulują sprawowanie właściwej opieki nad psem w trakcie spaceru?

Kwestię sprawowania właściwej opieki nad psem na spacerze reguluje ustawa z 13 września 1996 roku, dotycząca utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według niej podstawowym obowiązkiem ich właścicieli jest pozostawianie porządku po swoim psie, a zwłaszcza sprzątanie po nim.

Za pozostawienie psich odchodów w miejscu publicznym właściciel czworonoga może zostać ukarany grzywną w wysokości 500 złotych. Wysokość kary mandatu karnego może być różna w każdym regionie, ale zwykle sytuuje się poziomie 500 złotych. Z obowiązku sprzątania po swoim psie zostały zwolnione osoby niepełnosprawne, a także funkcjonariusze, którzy mają pod opieką psa pełniącego służbę.

Jak w sąsiednich krajach rozwiązany jest problem psich odchodów w miejscach publicznych?

Okazuje się, że w innych krajach sytuacja sprzątania po swoich czworonogach przedstawia się zdecydowanie lepiej z powodu bardziej restrykcyjnych przepisów. W Wielkiej Brytanii właściciel psa, który nie posiada akcesoriów do sprzątania psich odchodów w postaci torebki lub woreczka, może zostać ukarany grzywną w wysokości 1000 funtów, a za pozostawienie w miejscu publicznym psich ekskrementów trafia przed sąd i zostaje ukarany grzywną w takiej samej wysokości.

Podobnie wysoką karą finansową może być ukarany właściciel psa z Niemiec, Włoch, Holandii. Francuskie prawo przewiduje grzywnę  w wysokości nawet kilkuset euro. W jednym ze stanów w Stanach Zjednoczonych wprowadzono obowiązek dostarczenia DNA swojego psa, aby w razie niesprzątnięcia po nim, szybko można było ustalić osobę za to odpowiedzialną.

Czy właściciele psów dostosowują się do przepisów prawa?

Właściciele psów w dalszym ciągu ignorują przepisy prawa w zakresie konieczności utrzymania porządku po swoim pupilu. Rozmieszczone w parkach kubły na psie odchody, nie spełniają do końca swojej roli, gdyż właściciele czworonogów tłumaczą lekceważenie obowiązku sprzątania po swoim psie troską o środowisko naturalne. Większym zagrożenie dla środowiska mają być woreczki na psie odchody. Natomiast, według nich, odchody czworonogów powinny jako związek organiczny rozłożyć się w sposób naturalny.

Lekceważą obowiązek sprzątania po swoim psie, stwarzając zagrożenie dla innych osób, korzystających z miejsc publicznych, a przede wszystkim dzieci, narażając je na wdepnięcie w kupę na trawniku, czy w piaskownicy. Brak sprawowania właściwej opieki nad czworonogiem może mieć nieprzyjemne konsekwencje nie tylko w postaci mandatu, ale również zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Jakie konsekwencje zdrowotne może mieć dla człowieka kontakt z psimi odchodami?

Psie odchody są poważnym problemem, ponieważ mogą być przyczyną wielu groźnych chorób pasożytniczych i zakaźnych z powodu obecności w nich wielu drobnoustrojów. Mogą wywoływać choroby odzwierzęce takie jak: toksokaroza, bąblowiec zwany potocznie tasiemcem, salmonellę i wiele innych. Stanowią szczególne zagrożenie dla dzieci, które w miejscach publicznych, jakimi są parki i place zabaw, spędzają sporą część dnia.

To niezwykle niebezpieczna sytuacja, gdyż pasożyty takie jak na przykład glista psia wywołująca toksokarozę swój cykl rozwojowy odbywa w glebie, dlatego tak ważne jest jak najszybsze posprzątanie po swoim czworonogu. Podstawowym działaniem profilaktycznym, zmierzającym do zapobiegania zakażeniom jest dbanie o należyty stan środowiska naturalnego, a zwłaszcza miejsc publicznych położonych w pobliżu siedzib ludzkich.

psie kupy

Jak można ułatwić sobie sprzątanie po psie?

Problem psich odchodów jest szczególnie widoczny po zimie, gdy są one szczególnie widoczne i odczuwalne, a zwłaszcza po deszczu, kiedy rozpoczyna się proces parowania. Rynek oferuje skuteczne i ekologiczne przybory, rozwiązujące problem psich odchodów w miejscach publicznych. Zestaw do sprzątania złożony jest z koszy na psie odchody z ekologicznymi workami na kupy, które podlegają degradacji w środowisku naturalnym.

Dzięki nim sprzątanie po swoim pupilu jest bezproblemowe i niezwykle łatwe. Wygodne kosze na psie odchody rozmieszczone w parkach i najczęściej odwiedzanych terenach zielonych umożliwiają dyskretne sprzątanie po pupilu, dzięki czemu nie będą one przeszkadzać przechodniom i stwarzać zagrożenia dla zdrowia dzieci i wszystkich osób korzystających z miejsc publicznych i rekreacyjnych.