Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli

Pomoce dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej są bardzo ważnym elementem wspierających proces nauczania. Wybierając odpowiednie pomoce, warto zwrócić uwagę na specyfikę dziecka w wieku 6-9 lat. Niezbędne w analizie potrzeb ucznia będą informacje z zakresu psychopedagogiki, a szczególnie psychologii rozwojowej. Dopasowanie pomocy do możliwości percepcyjnych i motorycznych ucznia to klucz do sukcesu. Czym kierować się, wybierając pomoce dydaktyczne? Jak z nich korzystać, aby integrować różne obszary nauczania?

Pomoce dydaktyczne – co chcę osiągnąć?

Sformułowanie celów, jakie nauczyciel chce się osiągnąć, jest pierwszym krokiem do wyboru odpowiednich pomocy. Dzięki temu łatwo zapobiega się sytuacji, w której zakupione materiały okażą się niefunkcjonalne. W zależności od indywidualnego stylu nauczania, jaki uprawia nauczyciel, formułowane cele będą się różnić. Oczywiście, ich trzon zawsze stanowią treści kształcenia zawarte w podstawie programowej i programie nauczania. Nie obawiaj się jednak celów odnoszących się nie tylko do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także do dobrej zabawy, spędzenia czasu w miłej atmosferze – mówi nam specjalista ze sklepu Liger.

Jeżeli już wiesz, jaki efekt chcesz osiągnąć i czego szukasz, przyjrzyj się ofercie znajdującej się na stronach sklepów internetowych. Przeważnie produkty pogrupowane są tematycznie na edukację w trzech obszarach: polonistycznym, matematycznym i przyrodniczym. Warto zastanowić się, czy nie lepiej byłoby szukać pomocy, które integrują różnorodne treści kształcenia, a nie je dzielą. Kształcenie w szkole jest celowe, ale nie znaczy to, że nauczyciel ma tworzyć jedynie sztuczne, hipotetyczne sytuacje problemowe, koncentrując się na wąskim wycinki jednej dziedziny wiedzy. Bardzo cenne będzie prawdziwe i spontaniczne zaciekawienie ucznia poprzez konfrontację z rzeczywistym problemem, rozpatrywanym z wielu perspektyw, międzyobszarowo.

Eksperyment a nauczanie integrujące

Naturalne zaciekawienie uczniów zawsze wywoła eksperyment. Na rynku znajduje się wiele pomocy dydaktycznych, które umożliwiają przeprowadzanie różnorodnych doświadczeń. W ofercie sklepów znajdziesz nie tylko specjalne zestawy doświadczalne, ale też sprzęt laboratoryjny dla dzieci czy narzędzia do pobierania próbek gleby i wody. Na przykład przeprowadzając doświadczenie z użyciem gnomonu, możesz zintegrować kształcenie przyrodnicze z polonistycznym i matematycznym. Wyniki eksperymentu to punkt wyjścia do rozmów, a więc ćwiczeń w słuchaniu i mówieniu. Ten element warto połączyć także z nauką odczytywania godzin na zegarze, a także z prostymi operacjami liczbowymi.

Pomoce dydaktyczne kupisz zarówno w sklepach internetowych, jak i w stacjonarnych. Bez względu na to, gdzie dokonasz zakupy, czytaj dokładnie opisy zamieszczone przez producentów. Niekiedy pomocne mogą być recenzje produktów, zamieszczane na stronach przez użytkowników. Powodzenia – niech Twoje zajęcia, dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, staną się jeszcze ciekawsze i bardziej efektywne.